ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9/2019

 

Η ιστοσελίδα αυτή, μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής η «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Jokers Attraction, η οποία και την διαχειρίζεται (εφεξής θα αναφέρεται ως «Jokers Attraction», «εμείς», «εμάς», «μας»).

 

Στους Όρους και τις Προϋποθέσεις αυτές, ο όρος «συνδεδεμένες οντότητες» θα δηλώνει κάθε άμεση ή έμμεση μητρική, θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της Jokers Attractions.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης») που τίθενται παρακάτω.

 

 1. Η εκ μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή η χρήση της συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και με κάθε πρόσθετους κανόνες που ενδέχεται να αναρτήσουμε στην Ιστοσελίδα.

 

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης (καθώς και κάθε πρόσθετους κανόνες). Θα σας ειδοποιήσουμε για κάθε τέτοια τροποποίηση με κάθε εύλογο μέσο επικοινωνίας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάρτηση της αναθεωρημένης έκδοσης των Όρων Χρήσης στην Ιστοσελίδα.

 

 1. Η Ιστοσελίδα, τα χαρακτηριστικά και το Περιεχόμενο της (όπως αυτό ορίζεται παρακάτω) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα και/ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε σχέση με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα (ασχέτως του εάν αυτή είναι κερδοσκοπική ή όχι). Η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και/ή του Περιεχομένου θα πρέπει να συμμορφώνεται διαρκώς με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

 

Καλωσορίζουμε επισκέπτες όλων των ηλικιών στην παρούσα Ιστοσελίδα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της Ιστοσελίδας, των χαρακτηριστικών και του Περιεχομένου ενδέχεται να υπόκεινται σε ηλικιακούς περιορισμούς, σύμφωνα με το τι θεωρείται κατάλληλο για θέαση από συγκεκριμένες ηλικίες ή τι επιτρέπεται νόμιμα βάσει νόμου. Τα στοιχεία που υπόκεινται σε ηλικιακούς περιορισμούς θα φέρουν σαφή σήμανση στην Ιστοσελίδα και ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ηλικία σας προτού προχωρήσετε. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα με τρόπο που αντιβαίνει στις σαφές σημάνσεις ηλικιακών περιορισμένων. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή την χρήση αυτής, βεβαιώνετε ότι έχετε την ηλικία που απαιτείται από τον νόμο προκειμένου να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή, εάν δεν έχετε την ηλικία αυτή, ότι έχετε εξασφαλίσει συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα προκειμένου να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

 1. Η Jokers Attraction μπορεί να διαθέτει μέσω της Ιστοσελίδας περιεχόμενο, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, πληροφορίες, σχόλια, κριτικές και άλλα κείμενα, φωτογραφίες, απεικονίσεις και άλλες εικόνες (τα παραπάνω στοιχεία θα καλούνται εφεξής από κοινού ως «Περιεχόμενο»). Εμείς και οι συνδεδεμένες οντότητες μας έχουμε την ιδιοκτησία του συνολικού Περιεχομένου που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας. Το Περιεχόμενο αυτό διέπεται από τα δικαιώματα και την νομοθεσία περί δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός και αν υπάρχει ρητή αναφορά περί του αντιθέτου, απαγορεύεται η εκ μέρους σας αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του Περιεχομένου μας με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση μας.

 

 1. Η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω «Κανόνες Συμπεριφοράς», οι οποίοι ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς από εμάς. Η Jokers Attraction θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε αρχή επιβολής του νόμου και/ή δικαστικό διάταγμα που θα απαιτήσει από την Jokers Attraction ή θα της δώσει οδηγία να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου που έχει προβεί σε οποιαδήποτε παραβίαση των Κανόνων Συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) κάθε ατόμου που έχει αναρτήσει πληροφορίες ή υλικά που παραβιάζουν τους Κανόνες Συμπεριφοράς, και η Jokers Attraction επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να διαχειριστεί (ή ακόμη και να αφαιρέσει) κάθε τέτοια πληροφορία ή κάθε τέτοιο υλικό από την Ιστοσελίδα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μολονότι εμείς έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε το Περιεχόμενο σας, το οποίο υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, και δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα που θα πηγάζει από το Περιεχόμενο, ή από τυχόν σφάλμα, δυσφήμηση, παράλειψη, ψεύδος, χυδαιολογία, βωμολοχία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που εμπεριέχεται σε Περιεχόμενο το οποίο παράγεται από χρήστες στην Ιστοσελίδα.

 

Απαγορεύεται να αναρτάτε ή να διαδίδετε, μέσω της Ιστοσελίδας ή αναφορικά με αυτήν:

 

 • Οποιουδήποτε είδους παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, σκανδαλώδες, παραπλανητικό, δόλιο, αδικοπρακτικό, αισχρό, πορνογραφικό, προκλητικό, χυδαίο ή παραβατικό υλικό, ή κάθε είδους υλικό που ενδεχομένως να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί ποινικό παράπτωμα, ή να δημιουργήσει αστική ευθύνη, ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε νομοθεσία.
 • Οποιουδήποτε είδους ιό, σκουλήκι υπολογιστή (worm), Δούρειο Ίππο (Trojan Horse), κώδικα υπολογιστή τύπου “Easter Egg”, ιό τύπου «ωρολογιακής βόμβας» (time bomb), κατασκοπευτικό λογισμικό ή άλλον κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα υπολογιστή που μπορούν να βλάψουν ή να διεισδύσουν ή προορίζονται να βλάψουν ή να καταλάβουν με την βία την λειτουργία, ή την παρακολούθηση της χρήσης οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού ή εξοπλισμού.
 • Οποιουδήποτε είδους ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (“junk mail”, “spam”), αλυσιδωτή επιστολή (“chain letter”), «πυραμίδα επενδυτών» ή επενδυτική ευκαιρία, ή οποιονδήποτε άλλη μορφή άγρας πελατών, και
 • Οποιουδήποτε είδους ουσιώδη εταιρική πληροφορία που δεν προορίζεται για το ευρύ κοινό χωρίς την κατάλληλη άδεια κοινοποίησης της.

 

Επιπλέον, απαγορεύονται τα εξής:

 

 • Η χρήση της Ιστοσελίδας για κάθε δόλιο ή παράνομο σκοπό,
 • Η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την δυσφήμηση, κακοποίηση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλως παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων ατόμων, στα οποία συμπεριλαμβάνοντα ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας άλλων ατόμων και η συγκομιδή ή συλλογή δεδομένων προσωπικής ταυτοποίησης σχετικά με άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας,
 • Η πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εκπροσώπου μας (ή εκπροσώπου κάποιας από τις συνδεδεμένες με εμάς οντότητες), η ψευδής δήλωση ή με άλλο τρόπο παραχάραξη της σχέσης σας με άλλο άτομο ή οντότητα, ή το να δηλώσετε ρητά ή να υπαινιχθείτε ότι εμείς υποστηρίζουμε οποιαδήποτε δήλωση ή ανάρτηση που γίνεται από εσάς,
 • Η παρεμβολή ή διαταραχή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή των εξυπηρετητών (servers) ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για την διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, ή η παραβίαση τυχόν απαιτήσεων, διαδικασιών, πολιτικών ή κανονισμών που αφορούν στα δίκτυα αυτά,
 • Η πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας μέσω τεχνολογίας ή άλλων μέσων πέραν αυτών που καθορίζονται ρητά από εμάς (στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός και εάν ορίζεται ρητά από εμάς, η χωριστή ενότητα (set-top box) τηλεόρασης, οι κονσόλες παιχνιδιών για την τηλεόραση, οι ψηφιακές συσκευές καταγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας, ή οι οθόνες εικόνας που συσκευάζονται και διατίθενται εμπορικά ως συσκευές τηλεόρασης),
 • Ο περιορισμός ή παρακώλυση της χρήσης της Ιστοσελίδα από οποιοδήποτε άτομο (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής παρείσφρησης ή καταστροφής οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας),
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την διαφήμιση, ή προσφορά, ή αγορά οποιονδήποτε εμπορευμάτων ή υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση μας,
 • Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση για κάθε είδους εμπορικό σκοπό οποιουδήποτε τμήματος, ή χρήσης, ή πρόσβασης της Ιστοσελίδας,
 • Εκτός και εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, η τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, απομεταγλώττιση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας.

 

 1. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και πόρους του διαδικτύου. Δεν ευθυνόμαστε και δεν υποστηρίζουμε τέτοιες εξωτερικές ιστοσελίδες ή διαδικτυακούς πόρους. Άλλες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς την Ιστοσελίδα με ή χωρίς την έγκριση μας, και έχουμε το δικαίωμα να εμποδίσουμε κάθε είδους συνδέσμους προς ή από την Ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και θα οδηγήσουν σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας, και δεν παρέχουμε ουδεμία εγγύηση όσον αφορά στην ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών σε αυτές τις άλλες ιστοσελίδες, ούτε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή συνδέσμου που περιέχονται εντός μιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης σε ιστοσελίδες τρίτων προτού τις χρησιμοποιήσετε. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα έχουν σκοπό αποκλειστικά και μόνο την διευκόλυνση σας, και η προσθήκη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την αξιοπιστία και την εκ μέρους μας υποστήριξη του περιεχομένου σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτων. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 1. Προστασία Δεδομένων. H Jokers Attraction αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies που εφαρμόζουμε για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. Ευθύνη. ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η JOKERS ATTRACTION ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΡΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Δεν υποσχόμαστε ότι Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΑΘΩΝ Ή ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η JOKERS ATTRACTION ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ (α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ, (β) ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ, Ή ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ Ή ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και/ή στα χαρακτηριστικά της, (γ) ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, Ή (δ) ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ Ή ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.Η JOKERS ATTRACTION ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

 

 1. Επικοινωνία: Η διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται από την Jokers Attraction.

 

 1. Πληροφορίες ή Ενστάσεις. Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή ένσταση σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο info@JokersAttractions.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά στην διεύθυνση Νηρέως 32, Παλαιό Φάληρο, 17561, ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 9845420. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η επικοινωνία μέσω e-mail δεν είναι απαραίτητα ασφαλής. Με παρόμοιο τρόπο, θα πρέπει να αποφύγετε να συμπεριλάβετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες σε e-mail που θα μας κοινοποιήσετε.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας.

 

 1. Λοιπές Διατάξεις. Εάν οποιαδήποτε διάταξη σε αυτούς τους Όρους Χρήσης κριθεί ως παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διάταξη αυτή θα θεωρείται ξεχωριστή από τους παρόντες όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπολοίπων διατάξεων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν δημιουργούν, ούτε θα ερμηνεύεται ότι δημιουργούν, οποιαδήποτε συνεταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση εργοδότη – εργαζόμενου, αντιπροσωπεία ή σχέση δικαιοπάροχου – δικαιοχρήστη ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Απαγορεύεται να παραχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε το σύνολο ή μέρων των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων σας που προβλέπονται από τους Όρους Χρήσης αυτούς, χωρίς την προηγούμενη ρητή και γραπτή συγκατάθεση μας. Ουδεμία παραίτηση, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, από μια παραβίαση ή αθέτηση που προβλέπεται από τους παρόντες όρους δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μελλοντική παραβίαση ή αθέτηση. Οι επικεφαλίδες, λεζάντες ή τίτλοι ενοτήτων που περιέχονται στο παρόν κείμενο τίθενται αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης, και δεν προσδιορίζουν, ούτε επεξηγούν με οποιονδήποτε τρόπο τις ενότητες ή τις διατάξεις του παρόντος. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, από κοινού με το σύνολο των συμφωνιών και δηλώσεων που περιέχονται και ενσωματώνονται στο παρόν με παραπομπή, αποτελούν την συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος, και εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο παρόν, αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη γραπτή ή προφορική συμφωνία ή συνεννόηση ανάμεσα σε εσάς και εμάς αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος. Οι ειδοποιήσεις προς εσάς θα μπορούν να γίνονται με ανάρτηση ειδοποίησης (ή με σύνδεσμο προς ειδοποίηση) στην Ιστοσελίδα, μέσω e-mail, ή μέσω κανονικού ταχυδρομείου, κατά την κρίση μας. Συμφωνείτε, άνευ περιορισμών, ότι μια έντυπη έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθώς και οποιασδήποτε ειδοποίησης που κοινοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή, θα είναι αποδεκτή στα πλαίσια δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που θα βασίζονται ή θα σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, στον ίδιο βαθμό και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως άλλα εταιρικά έγγραφα και αρχεία, τα οποία είχαν αρχικά δημιουργηθεί και διατηρούνταν σε έντυπη μορφή. Δεν θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε υποχρέωση μας λόγω αιτιών που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο μας. Συμφωνείτε ότι οι δικαιοπάροχοι μας, οι οποίοι διαθέτουν σε εμάς στο Περιεχόμενο τους σε σχέση με την Ιστοσελίδα, είναι τρίτοι δικαιούχοι σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και δικαιούνται να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού που αφορούν άμεσα στο περιεχόμενο τους. Ωστόσο, παρά την αμέσως προηγούμενη διάταξη, το δικαίωμα μας να συνάψουμε, να ανακαλέσουμε ή να καταγγείλουμε οποιαδήποτε παραλλαγή, αποποίηση ή διευθέτηση που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν υπόκειται στην συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου.

 

Στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι λέξεις «περιλαμβάνουν», «συμπεριλαμβανομένου», «συμπεριλαμβάνει», «συμπεριλαμβάνουν», «όπως», «συγκεκριμένα» , καθώς και κάθε παρόμοια έκφραση, θα πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο που θα προϋποθέτει ότι ακολουθούνται, αμέσως μετά, τις λέξεις «άνευ περιορισμού».

 

Δικαιούμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να εκχωρήσουμε μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων μας, που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε οποιοδήποτε άτομο. Αυτό περιλαμβάνει, άνευ περιορισμών, οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της Ιστοσελίδας αυτής. Η εν λόγω εκχώρηση περιλαμβάνει αναθέσεις που απαιτούνται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης που σχετίζεται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή στα πλαίσια πώλησης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών μας στοιχείων.

 

Τα δικαιώματα που χορηγούνται σε όλους τους χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας και οι υποχρεώσεις που ενδέχεται να αναλάβει οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε κάθε περίπτωση, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα άτομα αυτά, και απαγορεύεται να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο.